6741-A ТСУ на KIA - Sorento (2009-08.2012) - Условно - съёмные