6734-A ТСУ на KIA - Sorento (2006 -2008) - Условно - съёмные